аслида

аслида

Уильям Шекспир кўпроқ бизнес билан шуғуллангани учун, унга махсус команда шеърлар ёзиб бериб турган

. Шекспирнинг хаётини мукаммал ўрганиб чиққан олимлар шу фикрга келишган.
Худди хозирги кунда пошшолар номидан китоблар чиққани каби.

*

Аслида Фрэнсис Бэконнинг шоирлар командаси Шекспир учун шеърлар ёзиб бериб туришган

*

Узр, мухлисларни кайфиятини тушурган бўлсам ))))))


Печать   Электронная почта