Фарзандга бўлган мухаббат

Фарзандга бўлган мухаббат, аёлга ёки эркакка бўлган мухаббатдан анча кучлидир.

Фарзандингиз болалигида бор мехр билан яхши кўрасиз.
Катта бўлганида сизга қўполлик қилса, билмайдида хали деб кечирасиз.
Хатто рафийқаси билан бошқа уйга кўчиб кетса хам, бир кун қайтади деб умид қиласиз.

***

Фарзандга бўлган рахм ва мухаббатни Аллох берган. Шунинг учун унча мунчага сўниб қолмайди.

***

Энг қайғулик ота, ўз фарзандини кўмган ота.