Анча мунча яшаб қўйдик.

Анча мунча яшаб қўйдик.

Ишқилиб хаётдаги амалдан, фейсбукдаги амал кўпайиб кетмаса бўлди.
Фейсбукда идеал бўлиш осон. Чиройли постлар жойлаб.
Демак хар куни ўзимизни ўзимиз тергов қилиб туришимиз керак экан.